Van alle Nederlandse kinderen tussen de 12 en 18 jaar met autisme gaat 16% niet naar school. In 2021 was dat 10%. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), die een ledenenquête heeft uitgevoerd.

Ouders noemen in de enquête een ongeschikte schoolomgeving, een te intensief schoolprogramma en gebrek aan ondersteuning als de belangrijkste oorzaken van het thuiszitten. De grootste groep (79%) thuiszitters is tussen 12 en 18 jaar oud.

NVA-directeur Caroline Verkerk noemt de toename zorgelijk. ‘Er moet met spoed meer aandacht en geld komen voor de ondersteuningsbehoeften van kinderen en jongeren met autisme in het onderwijs, ook bij de lerarenopleidingen. Problemen die kinderen met autisme ervaren moeten serieus genomen worden en niet, zoals we van ouders vaak horen, door school worden weggezet als probleemgedrag.’

Leerrecht

Daarnaast is het volgens de NVA belangrijk dat de Tweede Kamer haast maakt met de behandeling van het wetsvoorstel leerrecht. Dit voorstel kan ervoor zorgen dat alle kinderen onderwijs kunnen krijgen, op school of ergens anders. Ook is het volgens de NVA nodig om de fysieke omgeving van scholen toegankelijk te maken voor leerlingen met autisme, bijvoorbeeld door het creëren van voldoende rust- of stilteruimtes.

Lees meer…

Deel dit bericht: