Het aantal slachtoffers van kindermishandeling is tijdens de eerste coronalockdown fors toegenomen. Er was volgens onderzoekers van de Universiteit Leiden sprake van meer verwaarlozing van het onderwijs en emotionele verwaarlozing. Ook waren meer kinderen getuige van huiselijk geweld.

De onderzoekers denken dat bijna 40.000 kinderen (1,4%) tijdens de eerste lockdown mishandeling hebben meegemaakt. Dat is ruim 2,5 keer zo veel als zonder lockdown.

Verschillende gezinsfactoren bleken een significante risicofactor. Een laag opleidingsniveau betekende een ruim tien keer zo hoog risico. In werkloze gezinnen was het risico ruim drie keer zo hoog als in niet-werkloze gezinnen. Ook in grote gezinnen met vier kinderen of meer bleek het risico toe te nemen. Een migratieachtergrond bleek tijdens de lockdown geen risicofactor. Dat gold ook voor eenoudergezinnen en stiefgezinnen.

De resultaten maken volgens de onderzoekers duidelijk dat het sluiten van scholen en kinderopvang verregaande implicaties kan hebben voor kwetsbare gezinnen.

Lees meer…

Deel dit bericht: