Het aantal meldingen over kindermishandeling is licht toegenomen. In het eerste halfjaar van 2020 kwamen er bij de Veilig Thuis-organisaties 30.720 meldingen over kindermishandeling binnen, in het eerste halfjaar van 2021 waren dat er 30.975. Maar weinig meldingen komen binnen via scholen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het totale aantal meldingen van huiselijk geweld afnam (van 62.910 naar 60.865), wat betekent dat de meldingen over kindermishandeling een groter aandeel van het geheel zijn gaan vormen. In de eerste helft vorig jaar was dat 49%, in de eerste helft dit jaar 51%.

Van alle meldingen over kindermishandeling was zowel in de eerste helft van 2020 als in de eerste helft van 2021 4% afkomstig van scholen, kinderopvangorganisaties en leerplichtambtenaren. De meeste meldingen komen van de politie (66% respectievelijk 64%).

Lees meer…

Deel dit bericht: