‘Het kan niet zo zijn dat belangrijke onderwerpen, die raken aan de basis van onze rechtsstaat, onbesproken blijven in de klas.’ Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer. In het nieuwe schooljaar wordt het aanbod voor scholen en leraren op het gebied van burgerschap uitgebreid.

Dekker heeft na de terreuraanslag in januari in Parijs door militante moslimextremisten op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo onderzoek laten doen naar naar de ervaringen van leraren bij het voeren van gesprekken over maatschappelijke thema’s in de klas. Hieruit kwam naar voren dat de meeste leraren daar geen problemen bij ervaren.

Holocaust en homo’s

‘Toch geeft één op de vijf leraren aan het soms moeilijk te vinden om een gevoelig onderwerp te bespreken met leerlingen. Eén procent van de leraren zegt zelfs onderwerpen te mijden, vanwege de verwachte reacties van leerlingen’, aldus de staatssecretaris. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Holocaust of seksuele diversiteit. De problemen doen zich vooral voor op scholen waar een deel van de leerlingen een islamitische achtergrond heeft.

‘Het kan niet zo zijn dat belangrijke onderwerpen, die raken aan de basis van onze rechtsstaat, onbesproken blijven in de klas’, benadrukt Dekker. Hij belooft in de brief aan de Kamer dat leraren die daarbij gebaat zijn, extra ondersteuning kunnen krijgen. Die ondersteuning kan bestaan uit gastlessen door bijvoorbeeld Amnesty International, het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-heden of de homobelangenorganisatie COC.

School en Veiligheid

Dekker wijst ook op het bestaande aanbod van de Stichting School en Veiligheid. Deze stichting biedt ondersteuning aan leraren, schoolleiders en vertrouwenspersonen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Het betreft thema’s als pesten, discriminatie, seksuele diversiteit en radicalisering.

Het aanbod van deze stichting wordt uitgebreid, schrijft de staatssecretaris. Er komt een helpdesk waar leraren terecht kunnen met een acute hulp- of adviesvraag. Ook zullen themabijeenkomsten voor scholen worden georganiseerd, die worden afgesloten met landelijke conferentie. Tevens kunnen leraren trainingen gaan volgen.