Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) adviseert Nederland  om meer te investeren in onderwijs. Deze extra investeringen zouden volgens het IMF met name moeten zijn gericht op het bevorderen van kansengelijkheid.

Het IMF wijst erop dat de coronapandemie in Nederland heeft geleid tot grotere kansenongelijkheid tussen leerlingen uit verschillende sociaaleconomische groepen in de samenleving.

Wat volgens het IMF ook meespeelt, is dat Nederland vergeleken met andere landen in de Europese Unie relatief weinig geld steekt in voorschoolse educatie. Bovendien signaleert het fonds dat de investeringen in het primair onderwijs als percentage van het bruto binnenlands product zijn afgenomen. Een ander punt van zorg dat het IMF noemt, is dat in het funderend onderwijs in Nederland de klassen erg groot zijn.

Kansengelijkheid

Het IMF is positief over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ter waarde van 8,5 miljard euro. Maar er zijn volgens het fonds meer structurele investeringen in het onderwijs nodig om met name kansengelijkheid te bevorderen.

Lees meer…

Deel dit bericht: