De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) vindt dat in de volgende kabinetsperiode verschillende ministeries meer met elkaar moeten gaan samenwerken voor een gezonde en sociale leefomgeving. Daarbij moet onder andere meer aandacht zijn voor gelijke kansen op goed onderwijs.

De RVS benadrukt in het adviesrapport Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving dat veel collectieve factoren die gezondheidsachterstanden terugdringen, buiten het gezondheidsdomein liggen. Als voorbeeld noemt de raad gelijke kansen op goed onderwijs. ‘We weten dat laaggeschoolden gemiddeld zes jaar korter leven en maar liefst vijftien jaar in minder goede gezondheid dan hoger opgeleiden’, zo staat in het rapport.

De toenemende ongelijkheid in onze samenleving tast volgens de RVS niet alleen de individuele gezondheid en het welzijn aan, maar ook de maatschappelijke cohesie en veerkracht. Meer samenwerking tussen ministeries zou erop gericht moeten zijn om de maatschappelijke trend te keren.

Lees meer…

Deel dit bericht: