Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voortgezet onderwijs Voion organiseert verspreid over het land vijf voorlichtingsbijeenkomsten over de collectieve werkdrukmiddelen .

Het proces voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen kent op hoofdlijnen duidelijke stappen, maar de praktijk is vaak weerbarstig. De bijeenkomsten gaan onder andere over de vraag hoe scholen werknemers kunnen ondersteunen bij het maken van de werkdrukplannen en hoe die ook echt kunnen bijdragen aan vermindering van de werkdruk. Voion benadrukt dat de bijeenkomsten alleen gaan over de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen en niet over de individuele middelen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor schoolleiders, P&O’ers en de personeelsgeleding van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden in het voortgezet onderwijs.

Programma

  • Introductie door Voion
  • Proces besteding collectieve werkdrukmiddelen op hoofdlijnen
  • Achtergronden van werkdruk
  • Voorbereiding en begeleiding werkdrukplannen. Wie doet wat?
  • Wensen t.a.v. ondersteuning door sociale partners en Voion

Data en locaties

De bijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties. Aanmelden kan door op een van de links te klikken. U komt dan op een pagina van Voion waar rechts het aanmeldformulier staat.

Voor elke bijeenkomst geldt dat die kan doorgaan bij minimaal 12 deelnemers.

Deel dit bericht: