Gesprekken met leraren over de vraag of zij meer willen werken, moeten uitgaan van duurzame inzetbaarheid. Dit is nodig om het risico op uitval te verkleinen. Dit advies komt voort uit een verkenning van het Arbeidsmarktplatform PO naar de mogelijkheden om grotere contracten te stimuleren. De verkenning richtte zich met name op een pilot bij Lucas Onderwijs, een stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving. Het lerarentekort is daar, net als in andere stadsregio’s, groter dan gemiddeld.

Duurzame inzetbaarheid heeft tot doel dat medewerkers tevreden en vitaal aan het werk blijven. ‘Voorkomen moet worden dat deeltijdfactorverhoging op langere duur tot hogere werkdruk en uitval gaat leiden’, zo staat in het rapport dat over de verkenning is gemaakt Verlagen van de werkdruk is voor leraren een belangrijke voorwaarde om meer uren te werken.

Knelpunten wegnemen

Maatwerk is ook een belangrijk punt, zo staat in het rapport. ‘Het is belangrijk dat scholen er rekening mee houden dat de situatie van iedere medewerker verschilt. Vraag medewerkers waar de behoefte ligt, en welke eventuele knelpunten weggenomen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan later beginnen, eerder stoppen, deels thuiswerken, werken op specifieke dagen of minder administratieve taken.’

Het is tevens van belang om rekening te houden met de tijdsinvestering die vanuit de scholen gevraagd wordt. ‘Bereid scholen daarop voor en probeer (…) schoolleiders in het proces zoveel mogelijk te ontlasten. Bijvoorbeeld door het contact via ondersteunende afdelingen ofwel een projectleider te laten verlopen. Zij kunnen fungeren als ‘filter’ en bepalen wanneer schoolleiders betrokken moeten worden.’

Lees meer…

Deel dit bericht: