Schoolleidersvakbond AVS wil dat leraren meer uren gaan werken. AVS-voorzitter Karin Straus dringt erop aan dat leraren collectief worden aangespoord ‘om allemaal iets meer te gaan werken om zo de werkdruk met elkaar behapbaar te houden’.

Straus reageert daarmee op de uitkomst van een peiling onder schoolleiders. Uit die peiling blijkt dat ruim de helft van de schoolleiders aangeeft dat leraren minder uren willen gaan werken. Ze willen het rustiger aan gaan doen, ouderschapsverlof opnemen of afbouwen naar het pensioen. Een klein deel van de leraren geeft aan minder uren te kunnen gaan werken, omdat de salarissen omhoog gaan.

Doordat veel leraren minder uren willen werken, wordt het voor schoolleiders nog moeilijker om voor volgend schooljaar de formatie op orde te brengen. ‘Schoolleiders zouden wel willen dat hun medewerkers meer uren gaan werken, maar wat je ziet is eerder een omgekeerde beweging’, aldus Straus.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt de oproep van de AVS-voorzitter ‘veel te kort door de bocht’, zo heeft Thijs Roovers als lid van het dagelijks bestuur van de AOb in een reactie laten weten. Hij geeft in die reactie verder geen uitleg waarom hij de oproep van de AVS zo bestempelt.

SER-advies

De peiling van de AVS en de oproep van Straus aan leraren om meer uren te gaan werken, volgt op het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) om vanwege de krapte op de arbeidsmarkt meer uren te gaan werken. Nederland telt internationaal gezien veel deeltijdwerkers en het aantal mensen dat voltijd werkt daalt gestaag. De SER wijst erop dat dit onder andere het geval in het onderwijs.

Het gevolg van het grote aantal deeltijders is dat er relatief veel personeel nodig is. Als leraren minder in deeltijd gaan werken, kan dat het lerarentekort verminderen of zelfs helemaal oplossen.

Deel dit bericht: