De veerkracht van het onderwijsstelsel moet toenemen. Scholen hebben daar de ruimte voor nodig. Dat staat in het advies Een onderwijsstelsel met veerkracht van de Onderwijsraad.

De raad geeft de overheid het advies bestaande mogelijkheden voor vernieuwing beter bekend te maken en de wet- en regelgeving te verruimen. Daarnaast wil de Onderwijsraad dat sector- en kolomoverstijgende initiatieven gericht worden gestimuleerd.

Het gaat de raad onder meer om de vorming van heterogene groepen leerlingen op de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Ook zouden er educatieve voorzieningen moeten komen voor jonge kinderen en voor volwassenen ‘over de grenzen van het (onderwijs)stelsel heen’.

Deel dit bericht: