Van 5 tot en met 22 september is de derde aanvraagperiode voor de Subsidieregeling heterogene brugklassen. Deze subsidie is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en is bedoeld om meer, breder samengestelde of langere heterogene of brede brugklassen in te richten.

Heterogene of brede brugklassen zijn klassen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs waarin leerlingen van twee of meer schoolsoorten of leerwegen bij elkaar in de klas zitten. De gedachte hierachter is dat dit leerlingen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs meer tijd geeft om op het niveau te komen dat bij hen past.

Subsidie aanvragen

Per vestiging is 100.000 euro beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor de introductie en verdere ontwikkeling van heterogene brugklassen.  U kunt de subsidie aanvragen van 5 tot en met 22 september 2022. Het formulier waarmee u de subsidie kunt aanvragen staat vanaf 5 september 2022 op Heterogene brugklassen | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl).

Deel dit bericht: