Steeds meer meisjes kiezen een technische en exacte onderwijsrichting, maar de jongens zijn daar nog steeds (ruim) in de meerderheid. Dat blijkt uit de Emanipatiemonitor 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Het aandeel meisjes binnen het Natuur en Techniekprofiel op havo-niveau nam toe van 15 procent in 2007 naar 26 procent in 2014. Binnen het vwo steeg dit van 20 naar 38 procent.

Op de arbeidsmarkt is nog niet zo’n duidelijke verschuiving te zien. ‘Meisjes met een technische opleiding kiezen nog vaak voor een baan in een andere richting. Dat doen jongens ook wel, maar toch minder vaak’, melden het SCP en CBS.

Deel dit bericht: