Het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs is onvoldoende om de structurele ongelijkheid in de samenleving kleiner te maken. Daar is meer voor nodig, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het onderzoeksrapport Eigentijdse ongelijkheid.

Het SCP beschouwt het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs als een van de knoppen van het economisch kapitaal waaraan men kan draaien om de ongelijkheid in de samenleving kleiner te maken. Ook het verkleinen van tegenstellingen op de arbeidsmarkt en inkomensverschillen behoren daar volgens het SCP toe.

Cultureel en sociaal kapitaal

Een afname van economische verschillen zal zich volgens het SCP echter niet automatisch vertalen in een evenwichtigere verdeling van kansen en posities. Ook verschillen in cultureel en sociaal kapitaal spelen een belangrijke rol. Bovendien kunnen toekomstige ontwikkelingen ertoe leiden dat niet-economische hulpbronnen belangrijker worden voor de maatschappelijke positie die mensen innemen.

‘Te denken valt aan de doorwerking in de klassenstructuur van het groeiende belang van digitale vaardigheden en 21st century skills’, zo staat in het rapport. Daarin wordt ook gesproken over een verdere esthetisering van de samenleving die tot sociale ongelijkheid leidt. ‘Uiterlijke kenmerken en de manier waarop men zich presenteert worden cruciaal voor de toegang tot en afronding van een perspectiefrijke opleiding, voor het verwerven van een goedbetaalde en prettige baan, voor het vinden van een levenspartner die over veel hulpbronnen beschikt, enzovoort’, aldus het SCP.

Gezondheid en aantrekkelijkheid

Het SCP wil niet zeggen dat het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs onbelangrijk is, maar wel dat er meer nodig is dan dat alleen. ‘Tegenstellingen in termen van culturele en sociale hulpbronnen, alsook gezondheid en aantrekkelijkheid verdienen daarom eveneens aandacht in het beleid.’

Lees meer…

Deel dit bericht: