In Bestuur en management, Code Goed bestuur, Governance, Medezeggenschap en inspraak, Nieuws, Publieke verantwoording, Toezicht, WMS

Schoolbestuurders en MR-leden kunnen sámen hun expertise op het gebied van medezeggenschap verbeteren. Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad adviseert bestuurders en MR-leden uit het primair en voortgezet onderwijs om zich in te schrijven voor de gratis Quickstart Medezeggenschap.

In het kader van de campagne Versterking Medezeggenschap heeft het ministerie van OCW opnieuw extra budget ter beschikking gesteld om bestuurders en leden van medezeggenschapsraden samen een training te laten volgen.

Er waren voor de zomervakantie zoveel aanmeldingen, dat het geld al snel op was. Nu er extra budget is, kunt u zich weer voor de Quickstart aanmelden. Wacht daar niet te lang mee, want ook nu is het beschikbare budget niet oneindig!

De Quickstart Medezeggenschap – geheel op kosten van OCW – stelt bestuurders en MR-leden in staat een goede start te maken voor het huidige schooljaar 2015-2016.

VOS/ABB is een van de organisaties die de medezeggenschapstrainingen voor de Quickstart aanbieden. Namens VOS/ABB werkt senior beleidsmedewerker Janine Eshuis eraan mee. Zij weet alles van goede medezeggenschap in het onderwijs. De Quickstart is voor een belangrijk deel op basis van haar ideeën over medezeggenschap ontwikkeld.

U kunt zich online aanmelden.

Paul Rosenmöller wijst er in een videoboodschap op dat de buitenwereld van een school niet alleen goed onderwijs, maar ook goed management en een goed moreel kompas verwacht. Goede medezeggenschap hoort daarbij.

 

Delen