De aanpak van het lerarentekort vergt een inperking van het eenzijdige recht op deeltijdarbeid. Dat stelt Omar Ramadan, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Sophia Scholen in de Duin- en Bollenstreek en lid van het algemeen bestuur van de PO-Raad.

Hij wijst erop dat vanwege het lerarentekort op scholen in kwetsbare wijken vierdaagse schoolweken dreigen. ‘Dat vergt meer onorthodoxe maatregelen dan die Dennis Wiersma aankondigde’, aldus Ramadan op LinkedIn. In een opiniestuk in NRC benadrukt hij dat we in het onderwijs af moeten van het ‘ongebreidelde recht op deeltijdwerk’. Er is volgens hem een cultuurverandering nodig ‘waarin de schooljuf haar baan niet zo maar halveert’.

Krapte op arbeidsmarkt

Nederland telt internationaal gezien veel deeltijdwerkers en het aantal mensen dat voltijd werkt daalt gestaag, zo meldt de Sociaal-Economische Raad (SER). Dat is onder andere het geval in het onderwijs. Het gevolg hiervan is dat er relatief veel personeel nodig is. Als leraren minder in deeltijd gaan werken, kunnen zij het personeelstekort verminderen of zelfs helemaal oplossen.

In het licht van de krapte op de arbeidsmarkt adviseert de SER om het voor onder anderen leraren aantrekkelijker te maken om meer uren te gaan werken. Werkgevers krijgen van de SER het advies om in te zetten op duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld door een betere begeleiding van starters.

Deel dit bericht: