In Burgerschapsvorming, Identiteit, Nieuws, Segregtie/integratie

Voor veel migrantenouders is het belangrijkste doel in de opvoeding dat hun kinderen goede schoolprestaties behalen. Voor autochtone ouders zijn andere doelen belangrijker, zoals het hebben van een eigen mening. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen.

‘Migrantenouders hameren bij hun kinderen op presteren en hard werken, zo blijkt uit kwalitatieve studies naar onderwijsondersteunend gedrag. Voor ouders met een Marokkaanse achtergrond is naast schoolprestaties het geloof ook belangrijk. Dat geldt in iets mindere mate ook voor ouders van Turkse komaf’, aldus het SCP.

In het rapport staat ook dat net als autochtoon-Nederlandse ouders veel migrantenouders zeggen dat ze er bijvoorbeeld op letten dat hun kind volgens vaste regels leeft. ‘En net als autochtone kinderen zeggen de meeste migrantenkinderen zich door hun ouders gesteund te voelen. Daarnaast leggen migrantenouders ook andere accenten in de opvoeding. Zo neemt de autonomie van kinderen een minder centrale plek in.’

Lees meer…

Delen