In de week van 9 tot en met 15 januari daalde het aantal mensen die met griepachtige verschijnselen naar de huisarts gingen naar 65 per 100.000. In de week daarvoor waren het er nog 103 per 100.000.

Sinds half december is er sprake van een griepepidemie in Nederland. In de week van 9 tot en met 15 januari viel op dat het aantal patiënten van 65 jaar en ouder die met griepachtige verschijnselen bij de huisarts kwamen, min of meer gelijk was aan de week ervoor. Bij de andere leeftijdscategorieën was een daling zichtbaar, met uitzondering van kinderen jonger dan 5 jaar, meldt het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel.

In Nederland is sprake van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen zich met griepachtige klachten bij de huisarts melden en minstens 10% van deze mensen het griepvirus heeft.

Naast het griepvirus gaan er in Nederland andere virussen rond die luchtwegklachten veroorzaken, zoals het RS-virus, het coronavirus, het humaan metapneumovirus en het rhinovirus.

Lees meer…

Deel dit bericht: