Op 1 maart houden VOS/ABB en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht een mini-symposium over de vrijheid van onderwijs. Deelname is gratis.

Het symposium gaat over de vraag of het maatschappelijke noodzakelijk is artikel 23 van de Grondwet te herzien. Wat zijn de gevolgen van een eventuele verruiming? Of moeten we eerder naar een inperking van de vrijheid van onderwijs?

Gemengde school

Een van de sprekers is Carel Verhoef, historicus en oud-conrector van het christelijke Marnix College in Ede. Van hem verscheen in maart 2015 het boek Inperking vrijheid van onderwijs. Hij stelt daarin de vraag of het maatschappelijk nog aanvaardbaar is dat de godsdienstige verkokering van het onderwijs blijft voortbestaan.

De huidige samenleving vraagt volgens Verhoef om een onderwijsbestel dat de integratie van jongeren met diverse achtergronden bevordert. Daarmee kan volgens Verhoef de kloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen worden verkleind. Hij pleit daarom voor de ‘gemengde school’.

Humanisten

Ook Vincent Stolk zal op het mini-symposium spreken. Hij promoveerde onlangs op een historisch onderzoek over het denken van humanisten over onderwijs. Stolk zal met name ingaan op de vraag waarom humanisten kozen voor steun aan het openbaar onderwijs en welke inhoudelijke invulling zij nastreefden.

Voorzitter Boris van der Ham van het Humanistisch Verbond zal ingaan op richtingvrije planning, zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW die voor zich ziet. Dit zal er volgens Van der Ham leiden tot een nieuwe invulling van het bijzonder onderwijs, waarbinnen pluriformiteit en werkelijk openbaar burgerschap mogelijk zijn. Hij stelt de vraag of dit een nieuwe en misschien wel betere vorm van openbaar onderwijs zal zijn.

Coördinator Guido Walraven van het Kenniscentrum Gemengde Scholen ten slotte zal ingaan op de vraag of het schrappen van de godsdienstige grondslag uit grondwetsartikel 23 ertoe kan bijdragen dat het onderwijs in Nederland minder gesegregeerd wordt.

Wanneer en waar?

De bijeenkomst is op dinsdag 1 maart van 15.30 uur tot 18.00 uur op de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Mini-symposium artikel 23’. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Deelname is gratis.

Informatie: Marleen Lammers, 0348-405200, mlammers@vosabb.nl