De Universiteit voor Humanistiek (UvH) organiseert online workshops voor vmbo-docenten die willen leren hoe ze Bildung in hun lessen/het curriculum kunnen verankeren.

Bildung gaat over het worden van een compleet mens, het vinden van een roeping in je werk en kritisch denken. Bij de UvH is op 1 september een ontwikkel- en onderzoeksproject begonnen over Bildung in het vmbo. Er doen vier grote lerarenopleidingen en 20 vmbo-scholen aan mee.

Kernwaarden openbaar onderwijs

Het ontwikkel- en onderzoekstraject sluit aan bij de missie van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) om de kernwaarden van het openbaar onderwijs te versterken. Die kernwaarden zijn vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting. Op het portaal www.openbaaronderwijs.nu leest u alles over de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Op de website van de UvH staat meer informatie over de online workshops.

Deel dit bericht: