Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigt dat openbare schoolbesturen de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet rechtstreeks hoeven toe te passen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.  

Hij antwoordt hiermee op vragen van CDA-Kamerlid Michel Rog over het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Over dat laatste merkt Asscher op dat het personeel van openbare onderwijsinstellingen niet valt onder het Burgerlijk Wetboek, waarin de WWZ is geregeld. ‘Strikt genomen hoeven zij de WWZ dus niet rechtstreeks toe te passen’, aldus Asscher.

Notitie over WWZ

De Helpdesk van VOS/ABB heeft eerder een notitie gepubliceerd met een toelichting over de WWZ in relatie tot de cao en het openbaar onderwijs. Voor VOS/ABB is het uitgangspunt dat de WWZ niet van toepassing is op het het openbaar onderwijs, zolang het personeel niet onder het Burgerlijk Wetboek valt. Asscher bevestigt dit nu dus.

 

Deel dit bericht: