Het onderwijs is samen met de bedrijfstakken landbouw en visserij en cultuur en sport de sector met de minste vacatures. Dat blijk uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal vacatures in het onderwijs is in het derde kwartaal van dit jaar weliswaar gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal, maar dat was maar een licht toename van circa 4800 naar ongeveer 4900.

Hiermee loopt het onderwijs achter op andere sectoren. Vooral in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg zijn veel vacatures. Het totale aantal vacatures in het derde kwartaal nam met 7000 toe. Het aantal werklozen daalde met circa 37.000.

Lees meer…