De PO-Raad en VO-raad stellen een model beschikbaar dat schoolorganisaties kunnen gebruiken om de hoogte van de voorziening groot onderhoud te bepalen.

Het model is een aanvulling op de brochure Verwerking kosten groot onderhoud in de jaarrekening per 2024.

Download model

Op woensdag 27 september herhalen de PO-Raad en VO-raad het webinar over het verwerken van de kosten voor groot onderhoud in de jaarrekening.

Deel dit bericht: