De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen geregeld de vraag hoe er moet worden omgegaan met het betalen van het werknemersdeel van de pensioenpremie aan het ABP als een werknemer een WIA-uitkering krijgt en nog in dienst is. In een toelichting leggen de Onderwijsjuristen uit hoe het zit en geven ze advies.

De reden waarom deze vraag vaak wordt gesteld, is dat het schoolbestuur op grond van de ZAVO/ZAPO de mogelijkheid heeft de WIA-uitkering te verrekenen met het te betalen loon, waardoor er vaak geen loon wordt uitbetaald. Dus kan er ook geen pensioenpremie worden ingehouden en is het de vraag wie deze kosten betaalt.

In de toelichting geven de Onderwijsjuristen aan wanneer een WIA-uitkering kan worden verrekend met het loon en hoe het zit met het inhouden van de pensioenpremie als er geen loon wordt betaald. Er staat ook in hoe schoolbesturen hier uitvoering aan kunnen geven. Bovendien geven de Onderwijsjuristen het advies om duidelijke afspraken met de betreffende werknemer te maken, zodat die niet voor verrassingen komt te staan.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

De Onderwijsjuristen werken exclusief voor organisaties die bij VOS/ABB zijn aangesloten. Als uw organisatie geen lid is van VOS/ABB, kunt u de toelichting helaas niet downloaden.

Tip: uw organisatie kan natuurlijk lid worden van VOS/ABB!

Deel dit bericht: