Jarenlang stil bezuinigen op het onderwijs en ondertussen met mooie verhalen komen over miljardeninvesteringen. Het is terecht dat de onderwijsvakbonden zich ergeren aan deze bijna onbeschaamde propaganda door het ministerie van OCW.

De Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) klagen in een brief aan de Tweede Kamer en minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW over de juichtoon van het ministerie.

Bedragen die het kabinet in het onderwijs zegt te investeren, worden niet één keer genoemd, maar verschillende keren achter elkaar. Daardoor lijkt het alsof het kabinet miljarden en miljarden euro’s extra in het onderwijs pompt, terwijl dat niet zo is. Pronken met andermans veren, noemen de bonden het.

Bij VOS/ABB zien we ook al jaren dat de zogenaamde investeringen van het kabinet zacht gezegd in een relativerend kader moeten worden geplaatst. Neem de structureel uitblijvende prijsbijstelling. In de Macro Economische Verkenning 2014 staat dat het onderwijs hierdoor ook weer in de periode 2015-2017 een bedrag van 250 miljoen euro misloopt. In de jaren hiervoor zijn op deze manier ook al vele honderden miljoenen weggevloeid.

We hebben bij VOS/ABB eens uitgerekend hoeveel werk in het onderwijs behouden zou zijn gebleven als het kabinet wel elk jaar keurig de prijsbijstelling had doorgerekend. Het zal u niet verbazen dat het om duizenden banen gaat. Dus ook de mooie verhalen van het kabinet over extra werk in het onderwijs kunnen onder het kopje ‘propaganda’ worden geschaard!

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

Deel dit bericht: