De ChristenUnie in de Tweede Kamer komt met een motie waarin de regering wordt opgeroepen om meer mannen voor de klas te krijgen. De motie komt van Kamerlid Don Ceder, die zich hier al langere tijd hard voor maakt. Eerdere initiatieven om meer mannen voor de klas te krijgen leverden nauwelijks iets op.

Volgens Ceder hebben kinderen ook behoefte aan mannelijke rolmodellen, alleen al om het feit dat min of meer de helft van de samenleving uit mannen bestaat. Wat hem betreft zou in 2035 van de pabo-studenten 30% man moeten zijn. Nu vormen mannen slechts 13% van de leerkrachten in het basisonderwijs.

Ceder denkt dat het nodig is om de pabo anders in te richten om het percentage mannelijke studenten omhoog te krijgen. Zo zouden mannelijke studenten niet voor een kleuterklas hoeven te staan, als ze dat niet willen. De praktijk wijst uit dat relatief veel mannelijke pabo-studenten niet geïnteresseerd zijn in kleuteronderwijs en daarom hun studie niet afronden of überhaupt niet voor de pabo kiezen.

Niet nieuw

Het is bepaald niet voor het eerst dat er actie wordt ondernomen om meer mannen voor de klas te krijgen. In 2015 bijvoorbeeld werd de campagne Veel meer meester gelanceerd. De website van dit initiatief bestaat niet meer en het is alweer zeven jaar geleden dat het via Facebook van zich liet horen. In 2016 lanceerde voormalig Tweede Kamerlid Eppo Bruins het initiatief Kerels voor de klas met ‘onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (en ook voor juffen en meesters)’. Ook hier horen we al lange tijd niets meer van.

In 2010 kwam het Rotterdamse schoolbestuur RVKO met een plan om mannen van buiten het onderwijs te verleiden leraar te worden. Ze werden in twee jaar opgeleid tot leraar basisonderwijs. Eén dag per week gingen ze naar de pabo, de andere vier dagen stonden ze voor de klas. Veel mannelijke studenten haakten uiteindelijk af.

Eerder konden scholen gebruikmaken van subsidie om mannen aan te trekken, waren er scholen die meesters extra in het zonnetje zetten en waren er diverse initiatieven onder de noemer ‘hij-instroom’. Dit heeft allemaal maar weinig resultaat gehad: het aandeel mannen in het basisonderwijs neemt nog steeds af doordat veel mannelijke leerkrachten met pensioen gaan en de jonge aanwas vooral uit vrouwen bestaat.

Deel dit bericht: