Het klopt niet dat afgelopen schooljaar vijf keer zoveel examenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs zijn gezakt als in andere jaren. Sterker nog, het aandeel geslaagde vso-leerlingen nam toe. Dat stelt demissionair onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen.

De vragen aan de minister waren afkomstig van de Tweede Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks). Zij baseerden zich op een onderzoek dat was uitgevoerd door een vso-leerling. Uit dat onderzoek kwam volgens Van den Hul en Westerveld naar voren dat vorig schooljaar als gevolg van de coronacrisis het aantal gezakte vso-leerlingen vijf keer zo hoog was als in andere jaren.

Volgens Slob klopt dit niet. Op basis van cijfers van DUO laat hij in zijn antwoorden zien dat van de 881 vso-leerlingen die als extraneus in het regulier voortgezet onderwijs examen deden 98% is geslaagd. ‘Het aantal geslaagde vso-leerlingen is daarmee hoger dan in het schooljaar 2018-2019, toen slaagde 95% van de leerlingen’, aldus de minister. Ook als wordt gekeken naar de vso-leerlingen die staatsexamen deden, valt volgens hem op dat het aandeel geslaagden toenam (met 5,9 procentpunt).

Lees meer…

Deel dit bericht: