Als ouders willen dat hun kind overblijft, dan betalen zij daar in principe voor. Zo is dat geregeld in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dat stelt demissionair onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Peter Kwint en zijn GroenLinks-collega Lisa Westerveld.

Hun vragen volgden op een uitspraak van de rechtbank in Breda. Ouders hadden een zaak aangespannen, omdat zij vonden dat de school de kosten van de tussenschoolse opvang moest betalen. De rechter was het niet met hen eens en de minister ook niet.

Het is volgens Slob wettelijk zo geregeld dat de kosten voor de tussenschoolse opvang voor rekening van de ouders komen als zij aangeven daar gebruik van te willen maken. Dat is niet zo als er sprake is van een continurooster, legt Slob uit. Dan kan er volgens hem geen verplichte geldelijke bijdrage van ouders worden gevraagd. De minister verwijst in zijn antwoorden naar artikel 45 van de WPO.

Hij benadrukt verder dat deze kwestie losstaat van de vrijwillige ouderbijdrage, zoals bedoeld in artikel 41a van de WPO.

Lees meer…

Deel dit bericht: