De basisscholen kunnen voor het huidige en de komende drie schooljaren kiezen uit drie verschillende eindtoetsen voor groep 8. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW bekendgemaakt.

Vanaf dit schooljaar maken alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs een eindtoets. Dat hoeft niet per se de Citotoets te zijn. De eindtoets ROUTE 8 van A-VISION en de ICE Eindtoets Primair Onderwijs (IEP) mogen ook.

De onafhankelijke Expertgroep Toetsen PO heeft over deze twee eindtoetsen een positief advies uitgebracht. Ze zijn voor een periode van vier jaar toegelaten naast de Citotoets (ofwel de centrale eindtoets die wordt uitgebracht door het College voor Toetsen en Examens).

Dekker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de scholen informatie ontvangen over de inschrijving voor de eindtoets. Ze kunnen zelf een keuze maken. In het huidige invoeringsjaar is aanmelding mogelijk tot en met 30 januari 2015 (in plaats van de voorgeschreven datum 31 december 2014).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: