Het ministerie van OCW informeert schoolbestuurders, schoolleiders en leraren over wijzigingen in het tijdpad van schooladvisering en aanmelding van groep 8-leerlingen bij het voortgezet onderwijs. Deze informatie staat in het teken van de overstap van de eindtoets naar de doorstroomtoets.

Op 8 februari jongstleden nam de Eerste Kamer de wet doorstroomtoetsen aan. Deze nieuwe wet draagt volgens het ministerie bij aan een soepele overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Hierdoor functioneert de toets beter als instrument voor kansengelijkheid, is de gedachte.

Het ministerie merkt ook op dat de naam ‘doorstroomtoets’ beter is dan ‘eindtoets’, omdat de toets in groep 8 niet het einde markeert van de ontwikkeling van een leerling, maar onderdeel is van de doorstroom van het primair naar voortgezet onderwijs. ‘Ook in het vo blijven leerlingen zich ontwikkelen’, aldus OCW.

Centrale aanmeldweek

Met de nieuwe wet komt er met ingang van het schooljaar 2023-2024 één centrale aanmeldweek. Daardoor maken volgens OCW ‘alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies’. Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

  • Scholen melden zich uiterlijk 15 november aan voor een doorstroomtoets.
  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Scholen die jaarlijks of bij de komende afname de Centrale Eindtoets gebruiken, kiezen vanaf schooljaar 2023/2024 een beschikbare doorstroomtoets. Scholen die nu een andere toets afnemen dan de Centrale Eindtoets, kunnen vanaf schooljaar 2023/2024 een andere doorstroomtoets kiezen, maar dat hoeft niet.

Het ministerie heeft twee brieven verstuurd over de doorstroomtoets, eentje voor het primair onderwijs en eentje voor het voortgezet onderwijs. Met deze brieven richt OCW zich op schoolbestuurders, schoolleiders en leraren:

Ook zijn er veelgestelde vragen online gezet over de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs.

Deel dit bericht: