De meeste mensen zijn bereid meer belasting te betalen voor beter onderwijs. Ze willen er ook wel langer voor gaan werken of er vrijwilligerswerk voor gaan doen. Dat blijkt uit de enquête Namens Nederland van NL2025.

Als belangrijkste voorwaarden om meer belasting te betalen, worden het aanpakken van het lerarentekort, het creëren van meer mogelijkheden om vakmensen voor de klas te zetten en kleinere klassen genoemd. Daarnaast zegt een grote meerderheid het belangrijk te vinden dat leraren in de toekomst een hoger salaris krijgen en dat er meer ruimte komt voor maatwerk.

Ook vinden veel respondenten dat er meer moet worden geïnvesteerd in digitale vaardigheden van leerlingen en docenten en in bewegingsonderwijs. Uit de enquête komt bovendien naar voren dat men vindt dat leerlingen uit sociaal kwetsbare groepen de komende jaren extra aandacht verdienen.

Namens Nederland is een initiatief van NL2025. Deze beweging presenteert zich als ‘onafhankelijk, belangeloos en breed gedragen’. Onder andere de VO-raad heeft zich eraan verbonden.

Deel dit bericht: