De Onderwijsjuristen van VOS/ABB stellen een nieuw model voor vaststellingsovereenkomsten beschikbaar dat werkgevers in het funderend onderwijs kunnen gebruiken bij vervroegde uitdiensttreding van oudere werknemers.

Het nieuwe model houdt rekening met een wijziging in de loonheffing per 1 januari 2021. Deze wijziging heeft belangrijke gevolgen voor regelingen voor vervroegd uit dienst treden (RVU’s).

Tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 mogen werkgevers aan oudere werknemers, die 36 maanden of minder van hun AOW-leeftijd zijn verwijderd, uitkeringen uit hoofde van een RVU doen van ten hoogste € 1.874 per maand (bedrag 2022), zonder dat hierover een pseudo-eindheffing (RVU-heffing) hoeft te worden betaald.

Met werknemers die hiervan gebruik willen maken, moeten afspraken worden gemaakt. Die afspraken moeten worden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarvoor is het nieuwe model geschikt.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het model downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: