Nu de eindtoets in groep 8 vanwege de coronacrisis niet is doorgegaan, moeten brugklassers een ‘niveauverbetertoets’ kunnen maken. Dat staat in een advies van Coalitie-Y aan het kabinet.

Het advies om brugklassers in de gelegenheid te stellen een ‘niveauverbetertoets’ te maken, staat in het teken van kansengelijkheid. Deze toets zal tijdig moeten worden aangeboden, ‘zodat brugklassers die op het onjuiste niveau zitten al vroeg de kans krijgen om op een laagdrempelige manier door te stromen’.

Het Centraal Planbureau signaleerde onlangs dat ongeveer 14.000 groep 8-leerlingen door het schrappen van de eindtoets een hoger schooladvies mislopen. Normaal gesproken kan de basisschool het advies voor het niveau van voortgezet onderwijs omhoog bijstellen als de score op de eindtoets hoger is dan verwacht. Nu de eindtoets is vervallen, kan dat niet.

Extra herkansing

Een ander advies van de denktank van coalitie-Y is dat examenkandidaten van volgend jaar vroegtijdig een extra herkansing voor hun centraal- en praktijkexamen krijgen ‘als erkenning voor hun lastige tijd in de voorexamenklas’. Bovendien zouden vervolgopleidingen minder moeten kijken naar de cijfers die scholieren dit jaar in de voorexamenklas hebben gehaald. Ook dit advies staat in het teken van kansengelijkheid.

Verder staat in het advies dat scholen de ruimte moeten krijgen om digitaal afstandsonderwijs als ‘mooie toevoeging’ te benutten. Daarvoor moeten alle leerlingen toegang krijgen tot digitale middelen. In dit kader adviseert de denktank om de Wet Gratis Schoolboeken te innoveren , ‘zodat ook leerlingen uit lagere sociale milieus verzekerd zijn en blijven van toegankelijk onderwijs’.

Coalitie-Y is een samenwerkingsverband van onder andere het Landelijk Aktie Komitee Scholiweren (LAKS) en de jongerenafdelingen van de vakbonden FNV en CNV. Zij zeggen samen miljoenen jongeren in Nederland te vertegenwoordigen.

Lees meer…

 

 

Deel dit bericht: