De Onderwijsjuristen van VOS/ABB adviseren schoolbesturen om persoonsgegevens en gegevens rondom vrijstelling van de leerplicht voorlopig niet te vernietigen. Dit dringende advies hangt samen met de komst van de nieuwe Archiefwet.

De nieuwe Archiefwet zal naar verwachting in 2022 of 2023 in werking treden. Tot die tijd gelden er geen bewaartermijnen voor gegevens die behoren tot de ‘openbaar gezagtaken’ voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Na de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet wordt het mogelijk voor het onderwijs om bewaartermijnen vast te stellen.

In aanloop naar de nieuwe Archiefwet geldt het dringende advies om geen persoonsgegevens en gegevens rondom vrijstelling van de leerplicht te vernietigen. Ook dringen de Onderwijsjuristen van VOS/ABB erop aan om persoonsgegevens die de bewaartermijn hebben overschreden, zoveel mogelijk te anonimiseren en op een extra beveiligde plek te bewaren.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl 

Deel dit bericht: