De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben eerder gepubliceerde model-arbeidsovereenkomsten op een aantal punten aangepast. Nieuw is de model-arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vanwege subsidie in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Ook zijn er addenda online gezet in het kader van de Europese regel voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Het volgende is aangepast:

  • De procedure voor beëindiging van het dienstverband is breder en algemener beschreven. Vanuit de EU-richtlijn is het voldoende om naar het Burgerlijk Wetboek of de cao te verwijzen en hoeft de procedure niet volledig te worden uitgeschreven.
  • De verwijzing naar vormen van onbetaald en betaald verlof is niet alleen toegespitst op buitengewoon verlof, maar ziet nu op alle vormen van betaald verlof. Ook hierbij geldt dat het voldoende is om naar de cao te verwijzen en hoeven niet alle vormen van betaald verlof in het contract zelf te worden opgenomen.

U kunt de documenten gratis downloaden als uw organisatie lid is van VOS/ABB:

De modellen staan in de map Arbeidsverhoudingen onder de rubriek Praktisch en nuttig op deze website. Daar kunt u nog veel meer praktische documenten vinden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: