In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Nieuws

Het duurt nog zeker tot april voordat er in het voortgezet onderwijs een cao-akkoord kan worden bereikt.

Er kan pas een cao worden afgesloten zodra bekend is hoe groot de financiële ruimte daarvoor is. Dat hangt af van de premieverhoging die het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) zal hanteren en de bereidheid van het kabinet om die verhoging te compenseren op basis van toezeggingen uit het loonruimteakkoord.

Als het kabinet niet met een compensatie komt, dan komt het loonruimteakkoord in feite neer op een bezuiniging en behoort een kostendekkende loonsverhoging niet tot de mogelijkheden.

Op 12 januari gaan de cao-partijen verder met onderhandelen. Het laatste overleg voor de kerstvakantie was op 15 december. De VO-raad meldde toen dat dit een constructief overleg was.

Lees meer…

Primair onderwijs
Voor de kerstvakantie werd bekend dat er nog geen zicht is op een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO.

Dat het maar niet lukt om een akkoord te bereiken, heeft volgens de cao-partijen te maken met de veranderingen die de Wet werk en zekerheid (WWZ) met zich meebrengt en met onduidelijkheid over de hoogte van de pensioenpremie.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen