Het platform Naar Inclusiever Onderwijs (NIO), dat een initiatief is van VOS/ABB, Verus en NCOJ, en de nieuwe vereniging van samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO gaan per 1 augustus 2024 intensief met elkaar samenwerken.

De organisaties maakten dit bekend tijdens de vierde editie van het congres Naar inclusiever onderwijs op 12 juni. De beweging naar inclusiever onderwijs bevordert de ontwikkeling van goede inclusieve leeromgevingen in het onderwijs, waarin alle kinderen en jongeren, ook leerlingen die speciale onderwijszorg behoeven en/of extra ondersteuningsbehoeften hebben, samen naar school kunnen gaan.

Informatiepunt

De samenwerking zal zich met name richten op het voorzien in goede informatie en ondersteuning van scholen en samenwerkingsverbanden en hun partners die in de praktijk werken aan inclusiever onderwijs. Zo komt er een centraal informatiepunt en gaan de samenwerkende partijen zich bezighouden met het verzamelen en delen van kennis en het uitwisselen van leerervaringen binnen praktijkinitiatieven.

Om de intensieve samenwerking te bekrachtigen gaat de nieuwe vereniging van samenwerkingsverbanden
deelnemen aan de stuurgroep van de stichting platform NIO.

Deel dit bericht: