De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben nieuwe modellen voor arbeidsoverkomsten opgesteld. Deze modellen zijn in lijn gebracht met de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u deze modellen downloaden.

De volgende punten zijn aangepast/opgenomen:

  • Toevoeging over het naar rato kunnen verlagen van de betrekkingsomvang bij een vervanging wegens ziekte indien de afwezige werknemer gedeeltelijk terugkeert.
  • Toevoeging over de inzet en werkverdeling van de 1659 uur.
  • Een bepaling over de procedure voor beëindiging van het dienstverband.
  • Een bepaling over de vormen van betaald verlof uit de cao.
  • Een bepaling over de toelagen uit de cao.
  • Een bepaling over het recht op scholing uit de cao.
  • Indien van toepassing een verwijzing naar de verplichting om een aanvullende overwerkregeling, een regeling over het ruilen van diensten of het krijgen van een ander rooster aan werknemer bekend te maken.
  • Een toelichting op het eenzijdig wijzigingsbeding.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de modellen downloaden:

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: