Het ministerie van OCW heeft een nieuwe rekentool gepubliceerd die laat zien hoeveel geld vestigingen op basis van de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs ongeveer krijgen voor het lopende kalenderjaar 2024.

Met deze rekentool kunt u voor uw vestiging en school opzoeken of en zo ja hoeveel geld u krijgt. Deze tool maakt gebruik van de onderwijskansenscores op basis van de definitieve gegevens van 2022. De rekentool die afgelopen najaar werd gepubliceerd, maakte gebruik van de gegevens van 2021.

Hoe werkt de rekentool?

U voert het vestigingsnummernummer in om te zien hoeveel geld u ongeveer zult ontvangen in 2024. De rekentool is gebaseerd op het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober 2022. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de beschikkingen die de scholen ontvangen.

Het ministerie benadrukt dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de rekentool.

Uiterlijk in april ontvangen schoolbesturen die op basis van de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs geld krijgen een beschikking van DUO.

Download nieuwe rekentool

Deel dit bericht: