De derde ronde aanvragen onder de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen heeft geresulteerd in 31 goedkeuringen door de minister. Het betreft 26 aanvragen voor nieuwe scholen voor primair onderwijs en 5 aanvragen voor nieuwe middelbare scholen. Dat schrijft demissionair minister Paul in een brief aan de Tweede Kamer.

Er werden tussen 1 juni en 1 juli vorig jaar 76 initiatieven aangemeld bij DUO. Vervolgens werden 39 formele aanvragen tot bekostiging ingediend, waarvan 31 voor scholen voor primair onderwijs en 8 voor scholen in het voortgezet onderwijs. Dat is evenveel als in de vorige ronde. Van de 31 aanvragen voor PO-scholen werden er 26 goedgekeurd. Daarbij ging het in 6 gevallen om een verzelfstandiging. Van de 8 aanvragen voor VO-scholen werden er 5 goedgekeurd. Daarbij ging het in 3 gevallen om een splitsing.

Paul geeft verder aan dat zij een dalende trend ziet in het aantal afgegeven ouderverklaringen, pre-registraties en stichtingsaanvragen. Omdat het aantal positieve bekostigingsbesluiten stabiel blijft, is het aantal positieve besluiten in deze ronde percentueel hoger dan in voorgaande jaren. Volgens Paul valt dit deels te verklaren doordat initiatiefnemers van nieuwe scholen inmiddels steeds beter weten wat er van hen gevraagd wordt, bijvoorbeeld ten aanzien van de kwaliteitseis burgerschap.

Lees meer…

Deel dit bericht: