De tweede ronde aanvragen onder de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen heeft geresulteerd in 31 goedkeuringen door de minister. Het betreft 25 aanvragen voor nieuwe scholen voor primair onderwijs en 6 aanvragen voor nieuwe middelbare scholen.

Er werden 98 initiatieven aangemeld bij DUO. Vervolgens werden 49 formele aanvragen tot bekostiging ingediend. Dit waren 37 aanvragen voor scholen voor primair onderwijs en 12 aanvragen voor een middelbare school.

DUO checkte bij elke aanvraag of er voldoende belangstelling was aangetoond. De aanvragen waarbij dit het geval was, werden doorgestuurd naar de Inspectie van het Onderwijs voor een kwaliteitstoets. Van de 37 aanvragen voor scholen voor primair onderwijs kregen er 25 een positief advies van de inspectie en van de 12 aanvragen voor scholen voor voortgezet onderwijs kregen er zes een positief advies.

Martin Buber

Een van de goedkeuringen betreft het Martin Buber in Kerkrade. VOS/ABB ondersteunt dit initiatief voor openbaar voortgezet onderwijs in Kerkrade. Na een eerdere afwijzing op het gebied van burgerschapsonderwijs, gaf de Inspectie van het Onderwijs in januari op basis van een nieuwe aanvraag positief advies aan de minister, die dit heeft overgenomen. Het Martin Buber kan op 1 augustus 2024 de deuren openen. Daarmee keert in de Zuid-Limburgse plaats openbaar voortgezet onderwijs terug.

Lees meer…

Deel dit bericht: