De PO-Raad wilde van het kabinet vóór het weekend duidelijkheid over de eventuele coronasluiting van de basisscholen in de week voor de kerstvakantie. Die duidelijkheid is er nog niet, ook niet na het Catshuisoverleg op zondag over de coronasituatie.

De sectororganisatie meldde op 9 december dat de schoolbesturen verdeeld zijn over de vraag of de scholen een week eerder dicht zouden moeten om het aantal coronabesmettingen in te dammen. Waar ze het volgens de PO-Raad wel over eens zijn, is dat het kabinet snel duidelijkheid moet verschaffen. De sectororganisatie vond dat die duidelijkheid er in ieder geval vóór het weekend moet zijn, maar het kabinet is dus niet tegemoetgekomen aan die uitdrukkelijke wens.

Leerachterstanden

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde om de scholen in de week voor de kerstvakantie te sluiten, ‘zodat men in de eigen gezinsbubbel kan blijven met minder kans op besmettingen en minder kans op transmissie tijdens de kerst’. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge legde dit advies naast zich neer. Hij wees erop dat ‘een week meer vakantie een week minder school’ is en noemde dat in een situatie van leerachterstanden ‘niet wenselijk’.

Begin deze maand zei demissionair onderwijsminister Arie Slob in het coronadebat in de Tweede Kamer ook dat de scholen open zouden blijven. Hij zei toen het niet nodig te vinden om de kerstvakantie te verlengen. Op Twitter herhaalde hij die boodschap, maar hij hield met het woord ‘inzet’ wel een slag om de arm:

‘Ik sprak deze week diverse leraren en leerlingen uit gemeenten met veel besmettingen. Ik snap hun zorgen. Het is zwaar, velen snakken naar vakantie. Tegelijk zeggen veel leraren ook: houd de scholen open voor de leerlingen. Dat is en blijft onze inzet, ook rond de kerstvakantie.’

Rompslomp

Ook de PO-Raad heeft steeds gepleit voor het openhouden van de scholen. ‘Niet alleen vanwege mogelijke leervertraging, maar ook omdat scholen zorgen hebben over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welzijn van leerlingen als zij niet naar school gaan’, aldus de sectororganisatie. Bovendien wijst de PO-Raad erop dat sluiting van de scholen veel regelwerk met zich meebrengt, bijvoorbeeld voor noodopvang en online thuisonderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: