Basisschoolleerlingen in groep 8 kregen vorig schooljaar gemiddeld genomen een lager schooladvies dan het jaar daarvoor. Dat komt doordat toen de eindtoets niet doorging vanwege de coronacrisis. Daardoor kon het schooladvies niet naar boven worden bijgesteld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Doordat in het schooljaar 2019-2020 de eindtoets verviel, was het eerste schooladvies ook meteen het definitieve advies. Dat viel gemiddeld lager uit dan in voorgaande jaren, berekende het CBS. Zo werd met 44,8% vaker een advies gegeven op vmbo-gt-niveau of lager. Dat was het jaar daarvoor 41,5%.

Vooral meisjes en leerlingen uit lagere sociaaleconomische klassen kregen te maken met een lager eindadvies.  Meisjes behaalden in het verleden vaker dan jongens een hogere score op de eindtoets en kregen daarna ook vaker dan jongens een bijstelling van het schooladvies. Door het schrappen van de eindtoets, viel dat corrigerende effect weg.

Ook van leerlingen werd het schooladvies relatief vaak naar boven bijgesteld. Dus ook voor deze groep vond de correctie vorig jaar niet plaats als gevolg van het schrappen van de eindtoets in groep 8, met als resultaat dat ook zij gemiddeld een lager schooladvies kregen dan in voorgaande jaren.

Lees meer…

Deel dit bericht: