Het ministerie van OCW heeft een overzicht gepubliceerd van een aantal nieuwe regels in het schooljaar 2021-2022.

In het overzicht staan de volgende punten:

 • Wet burgerschapsonderwijs

  Deze wet heeft als doel dat alle scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

 • Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage

  Scholen mogen leerlingen niet meer uitsluiten van extra activiteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

 • Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS)

  Deze regeling voor het coronaproof maken van ventilatie in schoolgebouwen blijft ook in het nieuwe schooljaar van kracht. Er is 100 miljoen euro naar voren gehaald.

 • Nieuwe onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs

  Per 1 augustus werkt de inspectie met herziene onderzoekskaders voor toezicht in het funderend onderwijs en mbo.

 • Subsidieregeling innovatie bewegingsonderwijs

  Deze regeling is bedoeld voor basisscholen om zich voor te bereiden op de verplichting vanaf 2023 minstens twee lesuren per week bewegingsonderwijs te geven.

 • Examenbesluit voortgezet onderwijs

  Per 1 augustus is het verplicht een examencommissie in te stellen. Ook zijn de bepalingen over het PTA, het examenreglement en het afsluiten van het schoolexamen aangepast.

 • Nieuwe beroepsgerichte keuzevakken vmbo

  Vmbo’s kunnen nieuwe beroepsgerichte keuzevakken aanbieden. Dit geldt voor vmbo basis, kader en gemengde leerweg. Het gaat om de volgende vakken:

  – Acteren en zingen

  – Danstechniek

  – Dronetechniek I en II

  – Duurzaam en circulair bouwen

  – Duurzame melkveehouderij bedrijven en biodiversiteit vergroten

  – Elektrische voertuigen

  – Informatie, creatie en presentatie

  – Siervakken

  – Technologie binnen Zorg en Welzijn

Deel dit bericht: