In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Toezicht, Toezicht inspectie, Tweede kamer

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil bezien of zijn plan om de centrale eindexamens voortaan eerst door een vreemde docent te laten nakijken, niet door hoeft te gaan. Dat staat in antwoorden van hem op vragen uit de Tweede Kamer.

De staatssecretaris zegt dat hij recht wil doen ‘aan de zorgen en bezwaren die zijn geuit’. Daarom is hij bereid om zijn besluit over de omkering van de eerste en tweede correctie ‘nog een jaar aan te houden en te bezien of de huidige werkwijze met de inzet van alle betrokken partijen toch goed ingevuld kan worden’. Hij stelt hierbij de uitdrukkelijke voorwaarde dat de betrokken partijen zich hieraan committeren.

Dekker verwacht van de VO-raad dat die de leden oproept ‘om de leraren in staat te stellen de eerste dan wel de tweede correctie volledig uit te laten voeren’. Van de bonden verwacht hij dat die hun respectievelijke achterbannen oproepen ‘hier consciëntieus invulling aan te geven en zo nodig collegiaal oplossingen te zoeken en – waar onvermijdelijk – het gesprek met de schoolleiding aan te gaan’.

Hij voegt eraan toe dat het omkeren van de correcties voor hem geen doel op zich is, ‘maar een middel om tot een sluitende correctie van de centrale examens te komen’.

Objectiviteit
Het plan om de correctievolgorde om te draaien is gebaseerd op een advies van de VO-raad. De sectororganisatie stelde dat advies op na een pilot waaraan tien scholen met in totaal 39 docenten meededen.

De gedachte achter het plan is dat omkering van de correctievolgorde leidt tot een objectievere beoordeling dan het geval is nu de eigen docent als eerste het examen nakijkt en daarna pas de tweede corrector van een andere school.

Uit een peiling van de Algemene Onderwijsbond (AOb) blijkt dat driekwart van de leraren de omkering van de correctievolgorde niet ziet zitten. Volgens de AOb ervaren leraren het omdraaien van de correctievolgorde als wantrouwen. Bovendien vrezen zij dat ze het drukker gaan krijgen, maar volgens Dekker is die vrees ongegrond.

Engeland
Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB pleitte onlangs om de correctievolgorde van de centrale examens te organiseren zoals dat in Engeland gebeurt. Daar worden de examens nagekeken door een pool van docenten die de betreffende leerlingen niet kennen. Deze leraren krijgen daar voldoende tijd en geld voor.

Lees meer…

Delen