Uit informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het onderwijs in het vierde kwartaal van 2022 nog altijd de sector was met de laagste vacaturegraad.

De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen van werknemers. Gemeten over alle sectoren daalde deze graad van 51 in het derde kwartaal naar 47 in het vierde kwartaal. In de laatste drie maanden van het afgelopen jaar was de vacaturegraad het hoogst in de delfstoffenwinning (73), ex aequo gevolgd door de bouw en de sector informatie en communicatie (beide 69). Het laagst was (nog steeds) de vacaturegraad in het onderwijs, namelijk 21 vacatures per 1.000 banen. Het onderwijs heeft al jaren de laagste vacaturegraad.

In het onderwijs bedroeg het aantal openstaande vacatures in het vierde kwartaal van 2022 circa 13.500, terwijl dat in het derde kwartaal ongeveer 13.300 was. Er was dus in de laatste drie maanden van 2022 sprake van een lichte toename (1,5%) van het aantal onderwijsvacatures.

De handel was in het vierde kwartaal van 2022 de sector met het grootste aantal openstaande vacatures (89.200), gevolgd door de zakelijke dienstverlening (72.600) en de zorg (64.100).

Lees meer…

Deel dit bericht: