Het onderwijs behoorde in het vierde kwartaal van 2020 tot de sectoren met de grootste groei van het aantal banen en vacatures, maar het had tegelijkertijd de allerlaagste vacaturegraad. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Terwijl met name door de harde coronalockdown die medio december inging het aantal banen in de handel, het vervoer en de horeca met 57.000 terugliep ten opzichte van het derde kwartaal, zag het onderwijs in het vierde kwartaal van vorig jaar een banengroei van 4000. Daarmee was het onderwijs een van de sectoren met de sterkste groei van het aantal banen.

De zorg piekte daar overigens ver bovenuit met een banengroei van 20.000. Andere sectoren met een grote banengroei in het vierde kwartaal waren de financiële dienstverlening (5000), de bouw (4000) en de financiële dienstverlening (3000).

Meer vacatures

Ook het aantal vacatures in het onderwijs nam in het vierde kwartaal toe en wel met 1000. In de bouw en in de sector communicatie en informatie namen de vacatures met hetzelfde aantal toe. In alle andere sectoren daalde het aantal vacatures.

Als wordt gekeken naar de vacaturegraad (het aantal vacatures per duizend banen van werknemers), dan valt op dat die in het onderwijs in het vierde kwartaal met 11 het laagst was van alle sectoren. De vacaturegraad bleef met 54 het hoogst in de bedrijfstak informatie en communicatie.

Deel dit bericht: