Scholen kunnen zelf bepalen hoe zij hun onderwijstijden indelen. Die zijn net als de pauzetijden niet wettelijk vastgesteld. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Het is aan de scholen om de begin- en eindtijden alsmede de pauzetijden te bepalen. ‘Sommige scholen kiezen voor kortere pauzes, maar daar staat dan ook vaak een kortere lesdag tegenover’, aldus Wiersma. In de wet staat wel hoeveel uren onderwijs een basisschool een leerling moet bieden. Ook staat erin dat de onderwijstijd ‘evenwichtig’ verdeeld moet zijn over de dag.

Verder meldt de minister dat de middagpauze met lunch als onderwijstijd kán meetellen, maar dan moeten de onderwijsactiviteiten tijdens de lunch wel passen in de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en in overeenstemming zijn met de eigen opdrachten van de school die in het schoolplan staan. Het vertonen van een filmpje tijdens de lunch bijvoorbeeld telt volgens Wiersma niet mee als onderwijstijd.

Lees meer…

Deel dit bericht: