Meer geld voor onderwijs aan nieuwkomers komt er niet, benadrukt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op een brief van een schoolbestuur dat aangeeft dat het onderwijs aan deze groep leerlingen steeds meer in de knel komt.

Bestuurder Annet Dries van de Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO) in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, die ook in het algemeen bestuur van de PO-Raad zit, had in een brief aan de minister haar zorgen geuit over de grote instroom van nieuwkomers, mede als gevolg van de vele gevluchte kinderen uit Oekraïne.

De minister laat in zijn reactie weten dat hij inziet dat de nood hoog is en dat de maatregelen van de afgelopen jaren op verschillende plekken niet voldoende zijn voor de toenemende instroom, maar er komt niet meer geld om de problemen waarmee scholen in het hele land kampen te verlichten.

‘Ik kan niet voorzien in aanvullende middelen, maar ik ben momenteel wel met een aantal regio’s in gesprek om te bezien waar de knelpunten precies zitten en hoe we deze kunnen oplossen’, aldus Wiersma.

Lees meer…

Deel dit bericht: