Samenwerkingsscholen moeten een grondwettelijke uitzondering blijven. Bovendien zou een stichting voor openbaar onderwijs niet het bevoegd gezag van een samenwerkingsschool kunnen zijn. Dat vindt de Onderwijsraad.

De Onderwijsraad adviseert staatssecretaris Sander Dekker van OCW om het wetsvoorstel over samenwerkingsscholen te heroverwegen en op onderdelen aan te passen. Zo moet volgens de Onderwijsraad ‘de empirische noodzaak van het wetsvoorstel nader worden onderbouwd’. Bovendien zou de totstandkoming van samenwerkingsscholen grondwettelijk gezien een uitzondering moeten blijven. Ook heeft de raad diverse bezwaren bij de voorgestelde bestuurlijke inrichting. Zo zou een stichting voor openbaar onderwijs volgens de Onderwijsraad niet het bevoegd gezag van een samenwerkingsschool mogen zijn.

Krimp

Met het wetsvoorstel wil Dekker het realiseren van samenwerkingsscholen gemakkelijker maken en de bestuurlijke vormgeving ervan ook vereenvoudigen. Het voorstel staat in het kader van het behoud van goede onderwijsvoorzieningen in regio’s die met demografische krimp te kampen hebben.

De Onderwijsraad zegt te waarderen dat de staatssecretaris maatregelen neemt om de kwaliteit en pluriformiteit van het onderwijs in krimpgebieden te verzekeren. ‘Samenwerkingsscholen bieden de mogelijkheid om een aanbod van zowel openbaar als bijzonder onderwijs te handhaven. Maar de wetgever blijft met dit wetsontwerp niet op alle punten binnen de constitutionele kaders en houdt onvoldoende rekening met effecten in de praktijk’, zo concludeert de Onderwijsraad.

De raad vindt dat de staatssecretaris beter moet aangeven waarom informele samenwerking tussen scholen problematisch is. Ook vindt de raad dat de veronderstelling dat informeel samenwerkende scholen onder de voorgestelde regeling wel voor formele samenwerking zullen kiezen, beter moet worden onderbouwd.

Lees meer…

In de Onderwijsraad zit sinds 1 januari van dit jaar bijzonder hoogleraar Pieter Huisman. Zijn bijzondere leerstoel Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt mede in stand gehouden door VOS/ABB. De inbreng van Huisman betreft artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.

In het februarinummer magazine School! liet hij zich al kritisch uit over samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Het door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs ontwikkelde concept ‘School!’, dat boven de denominaties uitstijgt, ziet hij niet zitten.

Lees het artikel Hoogleraar in Onderwijsraad koestert artikel 23

Deel dit bericht: