De Onderwijsraad publiceert op 5 oktober een advies over artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.

Het advies gaat over de vraag waar de grenzen van de vrijheid van onderwijs liggen en hoe de overheid die kan bewaken. Het advies is een vervolg op een in 2019 uitgebrachte notitie over artikel 23.

De Onderwijsraad benadrukt met het aankomende advies dat de vrijheid van onderwijs niet vrijblijvend is. De raad geeft een richtsnoer voor wat de rijksoverheid van scholen hoort te eisen. Ook geeft de raad aan welke grenzen de overheid zelf moet respecteren.